Home  /  Over GILO  /  Schoolraad

De schoolraad

Elke school heeft een schoolraad. De schoolraad is een officieel orgaan dat is samengesteld uit vertegenwoordigers van verschillende geledingen: de ouders, de leerkrachten en de lokale gemeenschap. Het schoolbestuur of zijn gemandateerde is ook aanwezig op de vergaderingen van de schoolraad.

De schoolraad wordt samengesteld voor 4 jaar.

De schoolraad overlegt met het schoolbestuur. Het overleg of advies gaat over geplande beslissingen die personeel, ouders of leerlingen aanbelangen. Bijvoorbeeld:

  • het schoolreglement
  • de vaststelling van de criteria voor de verdeling van lestijden
  • welzijn en veiligheid op school
  • infrastructuurwerken
  • het schoolwerkplan

De schoolraad stelt een huishoudelijk reglement op om zijn werking te regelen.
Voorzitter: Berdhy Ysebaert

Leerkrachten: Evi De Paepe, Sibil Heymans en Lies Verdegem

Ouders: Isabelle Stuyver, Eveline Bovijn en  Matthias De Witte 

Lokale gemeenschap: Berdhy Ysebaert, Frans Kenis en Rita Vindevogel

Technische raadgevers: Burgemeester en schepen van onderwijs Johan Van Durme en directeur Els François