Home  /  Over GILO  /  Levensbeschouwelijke vakken

Levensbeschouwelijke vakken


Ouders kiezen bij de inschrijving van hun kind in de lagere school:

1.        dat hun kind een cursus in één der erkende godsdiensten ( de katholieke, de orthodoxe, de protestantse, de anglicaanse,  de        joodse en de islamitische godsdienst) volgt;

2.        dat hun kind een cursus niet-confessionele zedenleer volgt.

Als ouders op basis van hun religieuze of morele overtuiging bezwaren hebben tegen het volgen van één van de aangeboden cursussen godsdienst of niet-confessionele zedenleer, dan kunnen ze vragen om een vrijstelling te krijgen. De ouders zorgen zelf voor opdrachten. Een vrijstelling betekent nooit dat een leerling minder tijd op school doorbrengt dan de normale aanwezigheid van alle leerlingen.

De ouders zijn verplicht deze keuze te maken bij de eerste inschrijving in de school. Deze verklaring wordt binnen de 8 kalenderdagen bezorgd aan de school, te rekenen vanaf de dag van inschrijving of vanaf de eerste schooldag van september.

De ouders kunnen hun keuze wijzigen, uiterlijk op 30 juni van het voorafgaande schooljaar. Ze vragen dan een formulier bij de directeur en bezorgen dit aan het secretariaat voor 30 juni.