Home  /  Over GILO  /  Het pedagogisch project

Het pedagogisch project

Als officieel gesubsidieerde basisschool met een hoofdschool en twee vestigingsplaatsen hebben wij in de regio een lange traditie van opvoeding en onderwijs. Ingebed in de lokale gemeenschap streven wij naar een open en pluralistische school, toegankelijk voor zo'n ruim mogelijk publiek.

Elk kind staat centraal. We leggen de klemtoon op de mogelijkheden van elk kind. Als school creëren we een leeromgeving die kinderen aanmoedigt en waarin ze de nodige zorg en aandacht krijgen waarop ze recht hebben. Op onze school krijgen de kinderen de kans zich evenwichtig en zelfstandig te ontplooien.

Zonder in grote woorden te vervallen willen we het kind een veelzijdige vorming bieden met oog voor alle aspecten van het menselijk handelen. Dit houdt in dat we de morele-godsdienstige, de cognitieve, de psychomotorische, de dynamisch-affectieve, de sportieve, de sociale en de culturele opvoeding in evenwicht trachten te houden.

In de school willen we dat de kinderen 'het leren' aangenaam en aantrekkelijk vinden.

De school vormt een onmisbare schakel tussen gezin en maatschappij. Ze begeleidt het kind in zijn groei naar volwassenheid zodat het optimaal kan functioneren in de samenleving. Het relationele, het omgaan met elkaar en met de wereld om zich heen is noodzakelijk. Naast het verwerven van kennis, vaardigheden en attitudes leren we de kinderen ook open staan voor wat gebeurt in de maatschappij, zowel op het levensbeschouwelijk, politiek, sociaal, cultureel en wetenschappelijk vlak. Het kind leert dit op zijn niveau benaderen en er een mening over te vormen en te formuleren. Zo trachten we als school de kinderen te vormen tot kritische mensen die klaar zijn om in onze maatschappij te stappen.

Onze school is een leefgemeenschap waar rust heerst en waar duidelijke afspraken en een respectvolle houding het klimaat bepalen.

Samen met alle participanten willen we dit als team nastreven.