Home  /  Over GILO  /  Bestuur

Bestuur

Schoolbestuur

Ons schoolbestuur is het gemeentebestuur van Oosterzele.

De zetel van het schoolbestuur is in het gemeentehuis.

 Dorp 1

    9860 Oosterzele

 09 362 50 09

Voorzitter: Burgemeester Johan Van Durme

Schepen van Onderwijs: Dhr. Johan Van Durme

Leden: De schepenen en gemeenteraadsleden

Het schoolbestuur organiseert het onderwijs op de gemeente voor kleuters en leerlingen van de lagere school en draagt verantwoordelijkheid voor het algemeen beleid van de gemeentelijke basisschool. 

Scholengemeenschap

De gemeentelijke basisschool Gilo behoort tot de scholengemeenschap Vlaamse Ardennen met volgende schoolbesturen en scholen als lid:    Gbs Denderleeuw, Gbs Burst, Gbs Sint-Lievens-Houtem, Gbs Herzele, Sbs Zottegem, Gks Lierde en Gbs Brakel Dit is een samenwerkingsverband en dient om de kwaliteit van ons gemeentelijk basisonderwijs te verhogen.   

Coördinerend directeur SG Vlaard: Geert Monsaert 

Voorzitter van het beheerscomité: Benjamin Rogiers (Schepen van Onderwijs Herzele)

Een nauwe samenwerking tussen de scholen heeft een positieve invloed op beleidsvlak, onderwijskwaliteit, efficiënter onderwijs, de draagkracht van de verschillende scholen, de profilering van het gemeentelijk onderwijs, de communicatie en participatie in ruimere netwerken. 

Pedagogische begeleiding

We zijn een gemeentelijke basisschool. Onze onderwijskoepel is het OVSG (Onderwijsvereniging van Steden en Gemeenten). Binnen deze koepel kunnen we gebruik maken van de pedagogische begeleidingsdienst. Deze dienst wil het beleid van de school versterken, professionalisering van het onderwijspersoneel bevorderen.Contact OVSG

 Bischoffsheimlaan 1-8

    1000 Brussel

 02 506 41 50

 info@ovsg.be